Het lidmaatschap VVMV vzw begint steeds op 1 april en loopt tot 31 maart van het volgende kalenderjaar. Er zijn drie manieren om het lidmaatschap te registeren bij de VVMV vzw: registreren via mijn vliegclub, door mijn bestaand lidmaatschap te hernieuwen of uit te breiden en zelf te registreren als nieuw lid.

In alle sportclubs en sporttakken van Vlaanderen is het verplichte lidmaatschap en de verplichte persoonlijke ongevallen- en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering - de sportverzekering vaak genoemd - bij hun overkoepelende organisatie de evidentie zelf en wordt dit door de sporter niet of nauwelijks in vraag gesteld. VVMV vzw biedt nu dezelfde mogelijkheden.

Als overkoepelende organisatie van de vliegclubs in Vlaanderen, kan VVMV vzw betere voorwaarden bedingen voor een sportverzekering dan elke individuele club apart. De VVMV vzw piloot sportverzekering voldoet aan alle normen en voorwaarden van het Vlaamse sportdecreet. Bovendien zijn er belangrijke verschillen met een klassieke pilootverzekering en biedt VVMV vzw ook optionele verzekeringen aan.

Sinds VVMV vzw een sportverzekering aanbiedt worden er regelmatig vragen over gesteld. De pagina Informatie Sportverzekering legt de mogelijkheden meer in detail uit.  Toch zijn er specifieke vragen die veelvuldig terugkeren. Daarom werden de antwoorden in een aparte pagina ondergebracht.