In alle sportclubs en sporttakken van Vlaanderen is het verplichte lidmaatschap en de verplichte persoonlijke ongevallen- en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering - de sportverzekering vaak genoemd - bij hun overkoepelende organisatie de evidentie zelf en wordt dit door de sporter niet of nauwelijks in vraag gesteld. VVMV vzw biedt nu dezelfde mogelijkheden.

  • Als lid kan je genieten van de voordelen die wij als vereniging voor je bedingen.
  • Als lid met een sportverzekering ben je automatisch een sportbeoefenaar erkend door het Vlaams ministerie van sport.
  • Als lid kan je op ons een beroep doen om je woordvoerder te zijn bij alle autoriteiten die onze partners zijn in de luchtvaart.
  • Als lid kan je meedoen aan de door VVMV vzw georganiseerde vliegwedstrijden.
  • Als lid steun je de erkenning van je vliegclub door het Vlaamse ministerie van sport met alle voordelen op lokaal niveau o.a. jouw vliegclub kan haar plaats innemen in de sportraad van de gemeente.
  • Als lid blijf je op de hoogte van belangrijk nieuws dat met onze sport te maken heeft.
  • Als lid heb je de mogelijkheid om actief mee te werken in een werkgroep.
  • Als lid heb je gemakkelijk toegang tot luchtvaartinformatie wegens het sterke netwerk van VVMV vzw.
  • Als lid biedt VVMV vzw ruime mogelijkheden om je sociale contacten en vaardigheden uit te breiden in de luchtvaartwereld.

In alle sportclubs en sporttakken van Vlaanderen is het verplichte lidmaatschap en de verplichte persoonlijke ongevallen- en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering - ook de sportverzekering genoemd - bij hun overkoepelende organisatie de evidentie zelf en wordt dit door de sporter niet of nauwelijks in vraag gesteld. VVMV vzw biedt nu dezelfde mogelijkheden.

VVMV vzw rekent op de wijsheid en het gezonde verstand van al de piloten om hun steun te geven aan hun overkoepelende belangenvereniging.

Sedert 1 januari 2012 is VVMV vzw werkend lid van VCL vzw - Vlaamse Cluster van Luchtsporten - en geniet hierdoor de erkenning als sportieve vrijetijdsorganisatie. Op middellange termijn streeft VVMV vzw naar erkenning als sportfederatie. Daarna zal gewerkt worden om plaats te nemen op de sporttakkenlijst. Hiervoor is echter de nodige politieke wil en moed vereist.

Steun VVMV:vzw word vandaag lid en onderschrijf de sportverzekering, samen kunnen we onze doelstellingen verwezenlijken.