EASA is het adviesorgaan voor de Europese commissie voor alles wat betreft luchtvaart. EASA is de Europese tegenhanger van het meer bekende Amerikaanse FAA.

 

 

EASA maakt alle ontwerpen – wetteksten m.b.t. de Europese luchtvaart die door de Europese commissie worden goedgekeurd. Deze wetteksten omvatten alle aspecten van de luchtvaart. Enkele ervan zijn:

  • Opleiding van piloten binnen een Authorized Training Organization (ATO) of Declared Training Organization (DTO). Alle clubs in Vlaanderen voldoen of zulln binnenkort voldoen aan deze vereisten om hun nieuwe clubleden op te leiden tot piloten.
  • Onderhoud van vliegtuigen. Het onderhoud van vliegtuigen moet gebeuren door technici die opgeleid zijn volgens de voorschriften van Part 66
  • Ook de organisaties die het onderhoudn uitvoeren van vliegtuigen moeten voldoen aan de EASA voorschriften (Part M en Part-145).