Niet alle bevoegdheden m.b.t. luchtvaart liggen bij de gewesten en de gemeenschappen. Onze nationale of anders gezegd onze federale overheid heeft nog een belangrijk deel van deze bevoegdheden, denk maar aan het DGLV. Internationaal wordt Belgiƫ in de luchtvaart meestal vertegenwoordigd door de federale overheid en door de nationale luchtvaartorganisaties.

 

Luchtvaart en mobiliteit

mobilit
De federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer heeft nog steeds de bevoegdheden van de luchtvaart wat betreft regelgeving en opvolging van de internationale verplichtingen. Het DGLV/BCAA (Directoraat Generaal LuchtVaart/Belgian Belgian Civil Aviation Authority) speelt hierbij de hoofdrol. Regelgeving luchtvaart, technische controle van vliegtuigen, veiligheid en toekennen van vergunningen zijn de voornaamste kerntaken.

Luchtvaart en defensie

Defensie
Vele van onze vliegvelden gebruikt door GA zijn nog steeds militaire domeinen. De meeste van deze vliegvelden bevinden zich in Vlaanderen. Specifieke regelgeving is hier niet te vermijden. Het speciale karakter van deze situatie moet steeds in overweging worden genomen en zonder meer is een goede verstandhouding met de militaire overheid een absolute verplichting. Met respect voor de natuur en het milieu gaan onze Vlaamse vliegclubs deze samenwerking met kennis van zaken aan.