Als overkoepelende organisatie van de vliegclubs in Vlaanderen, kan VVMV vzw betere voorwaarden bedingen voor een sportverzekering dan elke individuele club apart. De VVMV vzw piloot sportverzekering voldoet aan alle normen en voorwaarden van het Vlaamse sportdecreet. Bovendien zijn er belangrijke verschillen met een klassieke pilootverzekering en biedt VVMV vzw ook optionele verzekeringen aan.

Piloot sportverzekering VVMV vzw volgens normen van het sportdecreet en sportbesluit.

In overeenstemming met het Vlaams decreet van 13 juli 2001 en het Vlaams besluit van 5 december 2008 biedt VVMV vzw een sportverzekering aan ter bescherming van de sportieve vrijetijdsbeoefenaars die zij vertegenwoordigen. Deze sportverzekering voldoet aan alle gestelde minimumvoorwaarden van de Vlaamse regering. Dit is een verzekeringspolis die zowel een deel lichamelijke ongevallen als een deel burgerlijke aansprakelijkheid verzekert. De volledige minimale voorwaarden staan vermeld in (klik op de tekst of op het icoontje):

De VVMV vzw sportverzekering bestaat uit verschillende afgesloten polissen:

Samenvatting dekking burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden:

 • 5.000.000 EUR per schadegeval voor lichamelijke schade, met sublimiet van 2 500 000 euro lichamelijke schade per slachtoffer.
 • 620 000 EUR per schadegeval voor stoffelijke schade.

Toelichting: deze dekkingen BA zijn suppletief ten opzichte van de reeds verplichte afgesloten vliegtuigverzekering (conform REGL EC 785/2004) waarmee wordt gevlogen.

Samenvatting dekking lichamelijke ongevallen:

 • 8.500 EUR ingeval van overlijden.
 • 35.000 EUR ingeval van blijvende invaliditeit (geldig tot en met 75 jaar).
 • 30 EUR per dag (maximum 24 maanden) voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid (geldig tot en met 75 jaar en enkel van toepassing indien verzekerde effectief nog werkende is) indien geen andere vergoeding krachtens de wetgeving.
 • Medische kosten (maximum 24 maanden) terugbetaling verschil met terugbetaling RIZIV (enkel erkende prestaties).
 • Tandprothese : 150 EUR maximum per tand. (maximum 600 EUR per ongeval en per slachtoffer).
 • Vervoerskosten als voorzien in de wet op de arbeidsongevallen verzekering.
 • OPTIONELE WAARBORGEN :Je kan ook extra waarborg schijven (maximaal 3) ondertekenen voor overlijden, invaliditeit en medische kosten. Per schijf betekent dit 25 000€ overlijden en 25 000€ invaliditeit + 2 500€ medische kosten.

Belangrijke verschillen met de klassieke pilootverzekeringen :

De klassieke pilootverzekeringen zijn meestal verzekeringen afgesloten door de vliegclubs voor een bepaald toestel. Dit type verzekering heeft als voordeel dat ze vrij goedkoop is, maar heeft als nadeel dat ze meestal alleen de vliegactiviteit zelf waarborgt.

Bij deze verzekering is enkel de piloot verzekerd tijdens het vliegen. De piloot is diegene die links zit.

De VVMV vzw piloot sportverzekering is een collectieve verzekering, maar beschouwt de ondertekenaars als individueel gepersonaliseerde verzekerden. Deze verzekering voorziet dekking tijdens het beoefenen van zijn sport, motorvliegen in casu bij VVMV.vzw Prijs/kwaliteit in acht genomen is deze sportverzekering een bijzonder waardevole verzekering. De VVMV vzw sportverzekering biedt dekking aan:

 • Bij het beoefenen van de motorvlieg-sport/vrijetijdsbesteding.
 • Als piloot of als passagier in een toestel overeenkomstig de persoonlijke vliegvergunning.
 • In elk vliegtuig (tot 2700 kg), ook niet clubvliegtuigen overeenkomstig de persoonlijke vliegvergunning.
 • Op de grond / op het luchtvaartterrein.
 • In de vliegclub.
 • Tijdens clubactiviteiten.
 • Bij verplaatsingen langs de kortste weg van thuis naar de vliegclub en terug.
 • Bij tijdelijke arbeidsongeschikheid en bij medische kosten.
 • De toegelaten gebruiken zijn zowel privé als commercieel die binnen het normale gebruik van de aangesloten vliegclubs vallen, met uitsluiting van aerobatics, paradropping, sproei en aanverwante (landbouw) vluchten. Scholing, luchtdopen, slepen van zwevers zijn toegelaten.
 • Indien je van zweefvliegen en ballonvaren (zowel gasballon als warme lucht ballon) een licentie bezit, worden deze activiteiten gratis toegevoegd aan de VVMV vzw sportverzekering. Wel benadrukken we dat je geen VVMV vzw piloot sportverzekering kan onderschrijven zonder licentie ULM-, helikopter- of vliegtuigpiloot.
 • Speciaal aan de VVMV vzw piloot sportverzekering is het piramide systeem:
  Het principe van het piramide systeem is eenvoudig, wie verzekerd is voor het hoogste risico is eveneens verzekerd voor de lagere gerangschikte risico's aangezien je slechts 1 luchtsport kan beoefenen op hetzelfde tijdstip. Er worden 3 risico niveau's gehanteerd.
  • Het hoogste risico is de categorie ULM: U bent verzekerd voor ULM + Helikopter + ballon + Motorvliegen + zweven.
  • Het midden risico is helikopter: U bent verzekerd voor Helikopter + ballon + Motorvliegen + zweven.
  • Het laagste risico is motorvliegen: U bent verzekerd voor ballon + Motorvliegen + zweven. Motorvliegen = Tot MTOW 2700 kg, SEP, 5 pax + piloot.

Vanzelfsprekend dient u in het bezit te zijn van een geldige vergunning van de betreffende luchtsport.

Een volledig persoonlijke vliegverzekering biedt de mogelijkheden om allerlei waarborgen op te nemen in de polis op maat van uw persoonlijke wensen. De keerzijde van deze medaille is de prijs. Polissen volgens dit type zijn vrij duur en worden meestal afgesloten omwille van specifieke redenen.

Verschil met de BA instructeur polis.

Regelmatig wordt de vraag gesteld of de sportverzekering ook geldig is en onderschreven kan worden door een instructeur. Het antwoord is duidelijk, ja. Echter beide verzekeringen waarborgen niet hetzelfde, ze zijn complementair maar niet hetzelfde.

De sportverzekering waarborgt GEEN aansprakelijkheid als instructeur. Met een sportverzekering wordt de instructeur als piloot beschouwd. De aansprakelijkheid van de instructeur aan boord valt onder de polis van het toestel EN onder de suppletieve dekking welke voorzien is onder de polis van VVMV vzw.

De BA instructeur dekt de extracontractuele aansprakelijkheid van een instructeur in geval van bijvoorbeeld gebrekkige opleiding, met uitzondering van een zware fout. Het waarborgt de instructeur voor de opleiding die hij verzorgt. Niet te vergeten dat aansprakelijkheid steeds een materie van fout, oorzaak en oorzakelijk verband blijft. De BA instructeur dekt bv eveneens de instructeur wanneer de leerling een solovlucht maakt. Dit laatste wordt nooit gedekt met de sportverzekering.

Voorlopig biedt VVMV vzw geen polis aan BA instructeur.

Optionele verzekering, rechtsbijstand piloot/instructeur.

Totaal losstaand van de sportverzekering biedt VVMV vzw aan haar leden eveneens een verzekering rechtsbijstand aan. Deze polis verzekert de advocaatkosten in geval van juridische geschillen tijdens rechtzaken maar ook in geschillen met luchtvaartinstanties.

Dekking:

 • 40.000 EUR maximale tussenkomst voor burgerlijk verhaal, verdediging in strafzaken, rechtsbijstand vliegvergunning en administratieve rechtsbijstand voor zover het schadegeval zich heeft voorgedaan in Europa of in de landen die grenzen aan de Middellandse Zee. Voor schadegevallen die zich buiten dit gebied voordoen bedraagt de maximale tussenkomst 7.500 EUR.
 • 7.500 EUR maximale tussenkomst voor Contractuele geschillen* met de verzekeraars BA, Leven en invaliditeit en ‘huurcontracten vliegtuig’ behalve voor de expertises die uitgevoerd dienen te worden binnen deze dekking. De expertisekosten zijn gedekt tot maximaal 2.500 EUR.
  *minimum geschil 500 EUR

Algemene nuttige informatie

 • De verzekeringen treden in werking op de dag waarop VVMV vzw uw betaling ontvangt op haar bankrekening.
 • De piloot sportverzekeringspolissen lopen vanaf 1 april tot 31 maart van het volgende kalenderjaar ongeacht het tijdstip wanneer u deze aankoopt. Nieuwe leden die een piloot sportverzekering nemen in de periode januari tot maart zijn verzekerd vanaf de dag van de ontvangst van hun betaling op de VVMV vzw rekening tot aan de vervaldag van hun lidmaatschap.
 • Wie een ULM premie betaalt is tevens verzekerd voor het vliegen met een helikopter en motorvliegtuig waarvoor men een vergunning heeft. In de andere richting bent u niet verzekerd.
 • Wie een helikopter premie betaalt is tevens verzekerd voor het vliegen met een motorvliegtuig waarvoor men een vergunning heeft. In de andere richting bent u niet verzekerd.
 • Voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met de VVMV vzw verantwoordelijke binnen uw vliegclub. Eveneens kan u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Alle verzekeringsinformatie hier vermeld is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

In geval van bijkomende specifieke vragen

Formuleer uw specifieke vraag / vragen per e-mail naar onze verzekeringsexpert in dit domein: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aangifte van schadegevallen

Neem contact op met onze verzekeringsexpert bij Gallagher Aerospace:

 • Telefonisch: 03.808.03.00
 • Per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.