De Vereniging Vlaamse MotorVliegclubs (VVMV vzw) werd opgericht op 27 maart 2010, met als doel een overkoepelende federatie te zijn ten dienste van clubs en piloten in de Vlaamse motorluchtvaart.

VVMV vzw heeft zich volgende doelen gesteld:

  • Koepelorganisatie zijn voor alle Vlaamse Vliegclubs.
  • Gesprekspartner zijn voor alle betrokken luchtvaartoverheden. VVMV  vzw vertegenwoordigt de vliegclubs in diverse Vlaamse en Nationale organisaties, maar werkt er ook mee samen om oplossingen uit te werken voor problemen, waarmee elke vliegclub geconfronteerd wordt.
  • Belangen verdedigen van de kleine luchtvaart en haar leden.
  • Steun aan de vliegclubs en overheden inzake luchtvaartdossiers.
  • Steun aan de vliegclubs voor hun vliegopleidingen en public relations evenementen.
  • Uitbouw van de Vlaamse aanwezigheid in alle luchtvaartactiviteiten.
  • Specifieke steun aan individuele piloten, zoals een sportverzekering of organisatie van diverse evenementen..

 

EASA ManualsVoorbeelden van luchtvaartdossiers zijn het uitwerken van handboeken die helpen de vliegclubs te herstructureren om te voldoen aan de Europese regelgeving, het analyseren van de milieuwetgeving en het voorzien van een infrastructuur bij evenementen.

 

 

 

 

BeursFriedrichshafenDagVanDePilootVoor de individuele piloot biedt VVMV vzw een sportverzekering aan en organiseert diverse activiteiten, zoals de dag van de piloot of bezoeken aan luchtvaartbeurzen. VVMV vzw biedt ook zijn website aan voor de publicatie van open deur dagen en andere evenementen van van de vliegclubs.