Nationale overheid & luchtvaartorganisaties.

Niet alle bevoegdheden m.b.t. luchtvaart liggen bij de gewesten en de gemeenschappen. Onze nationale of anders gezegd onze federale overheid heeft nog een belangrijk deel van deze bevoegdheden, denk maar aan het DGLV. Internationaal wordt België in de luchtvaart meestal vertegenwoordigd door de federale overheid en door de nationale luchtvaartorganisaties.

Deel 1: Luchtvaart en de nationale - federale overheden.

Luchtvaart en mobiliteit

mobilit.png

http://www.mobilit.fgov.be/nl/index.htm

De federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer heeft nog steeds de bevoegdheden van de luchtvaart wat betreft regelgeving en opvolging van de internationale verplichtingen. Het DGLV (Directoraat Generaal LuchtVaart) speelt hierbij de hoofdrol. Regelgeving luchtvaart, technische controle van vliegtuigen, veiligheid en toekennen van vergunningen zijn de voornaamste kerntaken.

Luchtvaart en defensie

Vele van onze vliegvelden gebruikt door GA zijn nog steeds militaire domeinen. De meeste van deze vliegvelden bevinden zich in Vlaanderen. Specifieke regelgeving is hier niet te vermijden. Het speciale karakter van deze situatie moet steeds in overweging worden genomen en zonder meer is een goede verstandhouding met de militaire overheid een absolute verplichting. Met respect voor de natuur en het milieu gaan onze Vlaamse vliegclubs deze samenwerking met kennis van zaken aan.

 

Deel 2: Luchtvaart en nationale organisaties

Organigram

 

                                       BFL vzw                            is een nationale federatie

 

           VVMV vzw          +         FFACM asbl        zijn beide gemeenschap federaties     
          (27/03/2000)                   (05/03/2017)

 

 

BFL

fba.png

BFL behartigt de luchtvaartbelangen van alle Belgische motorvliegclubs en piloten. Sedert april 2011 maakt VVMV deel uit van BFL als onafhankelijk lid. Eind 2013 beslisten de Vlaamse motorvliegclubs om via VVMV vanaf 2014 allemaal individueel het lidmaatschap BFL aan te gaan. 2 x per jaar heeft BFL een onderhoud met DGLV. Belangrijke luchtvaartzaken worden telkens besproken. Indien nodig worden meerdere gesprekken gehouden voor gespecialiseerde onderwerpen, o.a. ATO, DTO, e-SRS, enz. Iedere motorvliegtuigliefhebber kan via zijn vliegclub naar BFL vragen, informatie, verzoeken enz. te formuleren. BFL doet al het nodige om dit te bespreken bij het DGLV. 

 

 

AOPA, Belgium

aopa.jpg

http://www.iaopa.eu/contentServlet/belgium.htm

AOPA is een zeer gekende organisatie van vliegtuigeigenaars. Jammer genoeg zijn de activiteiten in België eerder beperkt.