Internationale organisaties.

VVMV heeft niet rechtstreeks een vertegenwoordiger bij internationale luchtvaartorganisaties. Via de nationale verenigingen BFL kan VVMV wel zijn stem laten horen. We vermelden hier enkele belangrijke organisaties die invloed hebben op het luchtvaart gebeuren in het algemeen en in het bijzonder voor GA/AW.

1/ EAS en EASA

easa.jpg

EAS is een privaat organisatie en heeft als voornaamste doelstellingen het behartigen van luchtvaart- en luchtsportbelangen. Deze organisatie oefent haar invloed uit dank zij een permanente zetel bij EASA.

EASA is het adviesorgaan voor de Europese commissie voor alles wat betreft luchtvaart. EASA is de Europese tegenhanger van het meer bekende Amerikaanse FAA. EASA maakt alle ontwerpen – wetteksten m.b.t. de Europese luchtvaart die door de Europese commissie worden goedgekeurd. Het belang van de EAS zetel bij EASA valt dan ook niet te onderschatten.

2/ FAI

fai.png

FAI is de internationale organisatie die alle luchtvaartsporten overkoepelt. VVMV onderhoudt rechtstreekse contacten met FAI doch is heden geen lid van FAI. FAI is zonder meer de autoriteit van luchtsporten wereldwijd. In het hoofstuk sport gaan we dieper in op enkele aspecten van de afdeling  "motorvliegsport". 

3/ AOPA

iaopa.jpg

iaopa_2.jpgaopa_2.jpg

Deze wereldwijd verspreide organisatie van vliegtuigeigenaars behartigt heel wat luchtvaart- en pilotenbelangen. Vooral in Amerika is deze organisatie bijzonder invloedrijk.

Voor meer info, klik AOPA, Europa en AOPA, internationaal