Werkgroepen

Het VVMV bestaat uit een aantal werkgroepen. Als jij ergens sterk in bent of interesse hebt, meld je dan op ons contactadres! Je hoeft helemaal niet in het bestuur te zetelen om aan een werkgroep deel te nemen.

Sport

Omdat de erkenning belangrijk is op Vlaams niveau willen we binnen het Cluster voor Luchtsporten een belangrijke partner worden. Wij willen ook de sporttakken van het kunstvliegen en de navigatie promoten en integreren in onze vereniging.

Contacteer ons op: info@vvmv.be

Samenwerking met landsverdediging

Overleg met de militaire autoriteiten om preventief een beleid voor de toekomst uit te werken in overleg met Defensie. Het behoud van de luchtvaartterreinen staat hier centraal.

Contacteer ons op: info@vvmv.be

Milieu & Infrastructuur - Vergunningen

Bedoeling is om te komen tot een goed draaiboek waaruit we adviezen kunnen geven, opdat niemand het ‘warm water’ zelf moet uitvinden. We willen ook echt werken om de milieudoelstellingen te halen en een goed preventiebeleid te voeren.

Specialisatie in bouwdossiers, mede omwille van het belang voor de milieuvergunning. Probleemvermijdend denken.

Contacteer ons op: info@vvmv.be

Wetenschap & Onderwijs

Voor velen een onbekend gegeven doch in Vlaanderen (Oostende, Antwerpen, Zaventem, Leuven) wordt wel degelijk onderwijs verzorgd gespecialiseerd in luchtvaart.

Echter een zeer belangrijke “Vlaamse luchtvaartschool” bevindt zich in Nederland, nl. de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek te Delft. Vele 10-tallen Vlaamse studenten behalen hier jaarlijks hun einddiploma.

Contacteer ons op: info@vvmv.be

Verkeer

Momenteel maakt VVMV reeds deel uit van 3 werkgroepen bij het Vlaamse ministerie van verkeer. FAN staat voor Flanders Air transport Network.

Onze stem is hier des te belangrijker aangezien hier eveneens de professionele luchtvaart aanwezig. Onze stem moet blijvend gehoord worden.

FAN 1 : Regelgevend kader
FAN 2 : Concurrentiekracht en Level Playing Field
FAN 3 : Innovatie en technologie

Contacteer ons op: info@vvmv.be