VCL

VCL vzw of voluit, Vlaamse Cluster van Luchtsporten vzw. Deze federatie (cluster) werd opgericht in het kader van het Vlaamse sportdecreet van 13 juli 2001 (Vlaams ministerie van Sport & Cultuur) door de Liga van Vlaamse zweefvliegclubs en de Vereniging voor Modelluchtvaartsport. Het Vlaamse decreet van 13 juli 2001 werd ondertussen vervangen door een nieuw exemplaar dat in werking trad op 1 juli 2016.

Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen en het vervullen van de basistaken zijn de voornaamste taken van VCL. Zij vormen de essentie in de erkenning van de cluster van luchtsporten en zijn leden. VCL ontvangt een beperkte subsidie voor de uitvoering van deze taken.In overeenstemming met het Vlaamse decreet kan er slechts 1 cluster erkend worden voor de discipline luchtsporten. Sedert 1 januari 2012 is VVMV vzw werkend lid van VCL.

Binnen het kader van VCL dient VVMV hiervoor een aantal basistaken te vervullen alsook de verplichte sportverzekering ten behoeve van de sportieve vrijetijdsbeoefenaars (= zo benoemt het decreet de individuele beoefenaars van de discipline in een cluster) in overeenstemming met het decreet en het besluit te onderschrijven en aan te bieden.

Nuttige documenten

Vlaams Decreet van 10 juni 2016

Vlaams Besluit van 5 december 2016

Ministerieel Besluit erkenning OSV's 2017-2020

Organigram VCL / VVMV – BLOSO – VSF

organigramvcl.jpg