Organigram

organigramvvmv.jpg 

Minstens eenmaal per jaar vindt de algemene vergadering plaats. Alle wettelijke verplichtingen worden hier besproken. Telkens wanneer het vereist is, kan en zal er een speciale algemene vergadering plaatsvinden.

De raad van bestuur van VVMV komt minstens 4 keer per jaar bij elkaar, 1 maal per trimester. De raad van bestuur neemt alle noodzakelijke beslissingen voor de goede werking van VVMV. Ieder effectief lid, m.a.w. iedere vliegclub heeft zijn stem op deze raad van bestuur. Tijdens iedere raad van bestuur rapporteert het dagelijks bestuur over de werking van de vereniging. Vanzelfsprekend komt de raad van bestuur bij elkaar op ieder moment wanneer er dringende beslissingen dienen genomen te worden.

Het dagelijks bestuur dat de opdrachten van de raad van bestuur uitvoert, komt op regelmatige basis bij elkaar. Tevens geeft het dagelijks bestuur leiding aan de verschillende werkgroepen die actief zijn met bepaalde onderwerpen die van belang zijn voor de vliegclubs en haar piloten.

Iedere werkgroep heeft een welbepaald werkingsdomein, bv vliegsport, milieu, onderwijs & wetenschap, mobiliteit, enz. Deze werkgroepen onderhouden eveneens relaties met de verschillende Vlaamse ministeries waar van toepassing. VVMV streeft ernaar om zoveel mogelijk piloten vanuit de verschillende vliegclubs actief te laten deelnemen in deze werkgroepen. Dank zij het uitwisselen van ervaring, nieuwe sociale contacten en het delen van verzamelde kennis ten behoeve van de vliegclubs en haar piloten, vormen deze werkgroepen de drijvende krachten binnen VVMV.

group.jpg