Hieronder een aantal vragen die ons regelmatig gesteld worden over de VVMV piloten sportverzekering. Graag trachten wij jullie een zo duidelijk mogelijk antwoord te geven.

 

1/ Waar kan ik al veel informatie zelf vinden?

Download onze pdf -file : 2015-04-01 aviable vvmv luchtrisico sportverzekering bijzondere voorwaarden. Deze pdf-file kan u hieronder vinden & downloaden door eenvoudig op de link te klikken.

2015_04_01_aviabel_vvmv_luchtrisico_sportverzekering_piloot_bijzondere_voorwaarden_.pdf

 

2/ Wie kan een VVMV piloten sportverzekering ondertekenen?

Twee voorwaarden moeten vervuld zijn :

 • U moet lid zijn van VVMV.
 • U moet een geldige vergunning bezitten. Dit kan zowel een PPL, CPL, ATPL, Instructeur, Leerling,  ULM, LAPL, enz. vergunning zijn. Eenvoudig gezegd, u moet 'mogen' vliegen, welk type vergunning u als verzekerde heeft, maakt niets uit.

Lees ook artikel 2 van de bijzondere voorwaarden.

 

3/ Dekt deze sportverzekering ook eigenschade aan een toestel?

 • Hierin kunnen we zeer duidelijk zijn : NEEN, geen eigenschade wordt gewaarborgd met de VVMV sportverzekering.
 • Indien u een familiale polis heeft, kan het zijn dat uw familiale polis de schade waarborgt die door u toedoen wordt veroorzaakt aan de eigendom van derden. 

 

4/ In welke landen ben ik verzekerd?

 • In Europa.
 • Indien u gaat vliegen buiten Europa, gelieve minstens minstens 7 dagen voor uw vertrek een AKKOORD aan te vragen door een berichtje te zenden naar hilde.van.reybroeck@belgibo.be (en in CC : info@vvmv.be) met o.a. volgende informatie :
  • in welk land(en) ga ik vliegen?
  • opgave van vertrek- en aankomstdatum terug in België.
  • indien mogelijk opgave van het typetoestel waarmee u gaat (mee)vliegen.
  • vliegt u alleen en is er (steeds) een instructeur aan boord? 

 

5/ Is de sportverzekering alleen van toepassing wanneer ik vlieg met de vliegclub toestellen waar ik lid ben?

 • NEEN, de sportverzekering is steeds van toepassing bij het beoefenen van uw hobby. Dit kan dus eveneens buiten het vliegclub gebeuren van toepassing zijn.
 • Alle recreatieve vliegtuigen, één of tweemotorige pistonvliegtuigen met een maximum gewicht van 2700kg en beperkt tot maximum 5 passagiers maken het voorwerp uit van de sportverzekering.
 • Ook NIET Belgisch ingeschreven vliegtuigen maken het voorwerp uit van de sportverzekering.
 • Lees ook artikel 1 van de bijzondere voorwaarden. U vindt dan ook de andere type toestellen die het voorwerp uitmaken van deze sportverzekering. 

 

6/ Ik beoefen meerdere luchtsport, moet ik mij dan verzekeren voor al die luchtsporten afzonderlijk?

 • NEEN, Aviabel en VVMV zijn van het volgende principe uitgegaan, nl. u kan maar 1 luchtsport  tegelijk beoefenen. Hierdoor zal de premie betaald voor de luchtsport met het hoogste verzekeringsrisico de onderliggende luchtsporten eveneeens verzekeren die u beoefent.
 • Praktisch:
  • U betaalt de premie ULM, dan bent u ook verzekerd voor helikopter, motorvliegtuig, zweefvliegtuig en ballonvaren.
  • U betaalt de premie helikopter, dan bent u ook verzekerd voor motorvliegen zweefvliegen en ballonvaren.
  • U betaalt de premie motorvliegen, dan bent u ook verzekerd voor zweefvliegen en ballonvaren.

Vanzelfsprekend moet u voor de vermelde luchtsporten een geldige vergunning hebben.

Opletten, u kan geen verzekering afsluiten alleen voor zweefvliegen en of ballonvaren. 

 

7/ HELP, mijn vliegclub verzekert alle leden van onze vliegclub en ik heb zelf een sportvliegtuig verzekering. Moet ik mij een tweede maal verzekeren? 

 • NEEN, zeker niet. Dubbel verzekeren is nooit nodig.
 • Ben ik dan een sportlid voor VVMV? JA. U bezorgt ons een kopij van uw eigen polis. Wanneer uw eigen polis de minimale waarborgen verzekert zoals voorzien in het Vlaams sportdecreet dan bent u een volwaardig sportlid VVMV en zal u een lidkaart ontvangen.

 

8/ Mijn vliegclub heeft een vliegtuigverzekering. Is de piloot dan ook verzekerd & info pilootstoelverzekering?

 • NEEN, bijna al onze leden vliegclubs hebben alleen de BA (EU wettelijk verplicht) & de eigenschade voor de vliegtuigen van hun vloot. Deze BA waarborgt schade aan derden maar NOOIT zijn er waarborgen voor de piloot inbegrepen. De piloot is met dit type van verzekering NIET verzekerd.
 • Verschillende vliegclubs hebben via VVMV een extra pilootstoel polis gratis gekregen. Deze pilootstoel verzekering is wel beperkt in waarborgen. De waarborgen zijn 25 000€ voor overlijden & 25 000€ voor invaliditeit. Dit enkel en alleen voor het luchtrisico. De pilootstoel verzekering is toestel gebonden. De toevallige piloot is op het moment van het vliegen de begunstigde in geval van schade.
 • De VVMV sportverzekering biedt veel meer waarborgen, conform het Vlaamse sportdecreet. Zowel een extra BA (tot 5 000 000€) en persoonlijk ongevallen behoren standaard tot deze polis. Niet alleen de het luchtrisico wordt gewaarborgt eveneens het grondrisico tijdens het verblijf in de vliegclub en de verplaasting van thuis naar de vliegclub. Tevens is er de mogelijkheid om extra waarborgschijven te kopen voor het luchtrisico. (LUCHTRISICO = activiteiten tijdens het vliegen EN op het luchtvaartterrein).

 

Indien een antwoord om een of andere reden toch niet duidelijk is of niet het antwoord geeft op uw vraag dan hopen wij dat u ons een berichtje zendt naar info@vvmv.be